Select Language

سوالات متداول

سوالات متداول

1- اساس روش انجام تست دستگاه آپتالایزر چیست؟
پاسخ:
اساس انجام تستهای دستگاه آپتالایزر الایزای تک تستی مبتنی بر کارتریج می باشد که تمامی ریجنت های مورد نیاز تست در داخل کارتریج در جایگاه های مخصوص خود ریخته شده و سیل گردیده است و اپراتور دستگاه می بایست صرفا کارتریج را درون دستگاه قرار داده و در جایگاه مخصوص نمونه بر روی کارتریج نمونه را بریزد.

2- امکان اجرای تست های مختلف با هم بر روی دستگاه وجود دارد؟

پاسخ: این امکان برای اکثر تست ها وجود دارد . تنها محدودیت در تستها با دمای انکوباسیون متفاوت و همچنین تستهای تک و یا دومرحله ای می باشد.


3- امکان نصب کردن کیتهای دیگر بر روی دستگاه وجود دارد؟
پاسخ: خیر، این کیتها به صورت Closed  در اختیار مراکز قرار می گیرد.

4- آیا وجود ارت و UPS برای دستگاه الزامی است؟
پاسخ: بله، مانند سایر دستگاه های تشخیص پزشکی این دستگاه نیز از دیدگاه الکترونیکی به ارت صحیح و UPS جداگانه سالم نیاز دارد.

5- مقدار زمان لازم برای هر ران کاری دستگاه چقدر است؟
پاسخ: همانند زمان کاری الایزا می باشد ولی زمان تلف شده و خطای اپراتور به میزان زیادی کاهش می یابد.

6- آیا جهت انجام تست اپراتور نیازمند دوره آموزشی پیچیده ای می باشد؟
پاسخ: خیر، نرم افزار دستگاه آپتالایزر دارای رابط کاربری آسان می باشد و کار با این دستگاه مبتنی بر بارکد است.

7- ترتیب روشن کردن دستگاه به چه نحو است؟
پاسخ:
ابتدا کامپیوتر را روشن نموده سپس با فشردن دکمه مشکی رنگ دستگاه را روشن کرده و با کلیک بر روی آیکون Aptalyzer  نرم افزار اجرا می شود.

8- ترتیب خاموش کردن دستگاه چگونه است؟
پاسخ:
ابتدا مرحله Self-Check جهت شستشو انجام شود. پس از اتمام شستشو Service Cartridge را بیرون آورده و از نرم افزار خارج شوید. سپس کامپیوتر و دستگاه را خاموش کنید.

9- مدت زمان Warm Up دستگاه چقدر می باشد؟
پاسخ:
پس از روشن کردن دستگاه می بایست حداقل 10 دقیقه صبر کرد تا دمای دستگاه تنظیم شود.

10- آیا می توان کارتریج تست ها را خارج از پکیج آلمونیومی و در دمای اتاق به دما رساند؟
پاسخ:
خیر، پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از میعان درون چاهک واکنش و آلودگی احتمالی کارتریج را دورن پکیج آلمونیومی در محیط قرار داده تا به دما برسد.

11- آیا می توان از محلول ها یا کیت های تاریخ مصرف گذشته استفاده نمود؟
پاسخ:
خیر، در صورت استفاده کلیه عواقب ناشی از عدم جوابدهی صحیح و یا خرابی دستگاه بر عهده آزمایشگاه می باشد.

12- آیا دستگاه برای هر ران کاری نیاز به کالیبراسیون دارد؟
پاسخ: خیر به محض پذیرفته شدن کالیبراسیون و ذخیره آن، سنجش تمامی نمونه ها و کنترل ها را میتوان انجام داد.

13- در چه صورت دستگاه نیاز به کالیبراسیون دارد؟
پاسخ:

- تغییر شماره لات کیت
- خارج از محدوده خواندن نتایج کنترل ها 
- گذشت بیش از یک هفته از زمان کالیبراسیون
- بعد از سرویس عمومی دستگاه
- در صورت نوسان بیش از 5 درجه سانتی گراد دمای آزمایشگاه در طول شبانه روز


14- کنترل کیفی تستها به چه صورت است؟
پاسخ: توصیه می شود روزانه یک نمونه کنترل تست شود. نتایج تست باید در محدوده تعریف شده برای کنترل قرار گیرد. در صورتی که مقدار کنترل خارج از محدوده تعریف شده قرار گیرد نتایج فاقد اعتبار بوده و باید مجددا با کالیبراسیون انجام شود.

15- چند نوع محلول مشترک جهت انجام تست های دستگاه نیاز است؟
پاسخ:

- محلول Clean غلیظ 40X: که بایستی به نسبت 1 به 40 با آب مقطر رقیق شده و در تانک مخصوص خود در جایگاه وسط دستگاه قرار گیرد، کار این محلول انجام عمل Self-check در هنگام شروع بکار دستگاه، شستشوی تمام مسیرهای فلوئدیک، نیدل ها و پانچرهای دستگاه در حین انجام تست و انجام عمل Clean  در انتهای کار دستگاه می باشد.
- محلول Sanitizing غلیظ 20X: گه می بایست به نسبت 1 به 20 با آب مقطر رقیق شده و در تانک مخصوص خود در جایگاه وسط دستگاه قرار داده شود، کار این محلول انجام عمل Sanitizing  یا بهداشتی سازی کامل دستگاه بصورت هفتگی میباشد.
- محلول Wash غلیظ 20X : گه می بایست به نسبت 1 به 20 با آب مقطر رقیق شده و در تانک مخصوص خود در جایگاه Wash Buffer A دستگاه (درب سبز رنگ) قرار داده شود، کار این محلول انجام عمل شستشو چاهک کارتریج در حین انجام تست می باشد.
- محلول Wash غلیظ 10X: که می بایست به نسبت 1 به 10 با اب مقطر با آب مقطر رقیق شده و در تانک مخصوص خود در جایگاه Wash Buffer B دستگاه (درب آبی رنگ) قرار داده شود، کار این محلول انجام عمل شستشو چاهک کارتریج در حین انجام تست می باشد.
- محلول Wash  غلیظ 50X: که می بایست به نسبت 1 به 50 با آب مقطر رقیق شده و ر تانک مخصوص خود در جایگاه Wash Buffer B( درب آبی رنگ) قرار داده شود، کار این محلول انجام عمل شستشو چاهک کارتریج در حین انجام تست می باشد.


16- آیا کلیه محلول های مورد نیاز دستگاه بایستی جداگانه خریداری شود؟
پاسخ: خیر، فقط محلول های Clean و  Sanitizing  بایستی بطور جداگانه خریداری شوند ولی محلول های شستشو بصورت یک ویال 25 میلی لیتری درون هر کیت قرار داده می شوند.

17- نکات مهم در تهیه و نگهداری محلول Sanitizing  چیست؟
پاسخ: محلول Sanitizing  یک ویال حاوی 100 میلی لیتر محلول شستشو با غلظت 20X  می باشد و جهت تهیه محلول شستشو آماده مصرف می بایست مقدار مورد نیاز را با آب مقطر به نسبت 1 به 20 رقیق نمود.
توجه:
- عمل sanitizing  می بایست حداقل هفته ای یکبار جهت پاکسازی کامل مسیرهای فلوئیدیک، نیدل ها و پانچرهای دستگاه صورت گیرد که این عمل با توجه به حجم کاری و تعداد تستها می تواند در طول هفته بیشتر تکرار شود.
- این محلول پس از آماده سازی درون تانک Sanitizing Solution  ریخته و در جایگاه Clean (مابین دو جایگاه Wash buffer A ,B) در دستگاه قرار داده می شود.
- بهتر است این محلول در هنگام نیاز  و به مقدار لازم تهیه شود.
- مقدار مصرف حدودی دستگاه برای انجام یکبار عمل Sanitizing  حدود 100 میلی لیتر محلول آماده مصرف Sanitizing Sulotion  می باشد.
- محلول آماده مصرف به مدت یکماه در دمای 8-2 درجه سانتیگراد پایدار خواهد بود.


18- نکات مهم  در تهیه و نگهداری محلول Clean چیست؟
پاسخ: محلول Clean یک ویال حاوی 90 میلی لیتر محلول شستشو با غلظت 40X می باشد و جهت تهیه محلول شستشوی آماده مصرف می بایست مقدار مورد نیاز را با آب مقطر به نسبت 1 به 40 رقیق نمود.
توجه:
- محلول Clean  جهت تمییز نمودن مسیرهای فلوئیدیک، نیدل ها و پانچر ها در طول مدت انجام تست توسط دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد.
- جهت سهولت تهیه محلول Clean آماده مصرف با توجه به اینکه حجم تانک حدود 3600 میلی لیتر است میتوانید پس از خالی کردن کل حجم ویال (90 میلی لیتر) در درون تانک مابقی حجم تانک (3510 میلی لیتر) را بطور کامل با آب مقطر پر نمایید.
- بهتر است این محلول در زمان نیاز و به مقدار لازم تهیه شود.
- محلول آماده مصرف بمدت یک هفته در دمای 8-2 درجه سانتیگراد پایدار است.


19- نکات مهم در تهیه و نگهداری محلول Wash  چیست؟
پاسخ:
کلیه کیتهای آپتالایزر دارای سه نوع محلول شستشو می باشند که در بالا توضیح داده شد و فقط توجه به نکات زیر الزامی است:
- محلول Wash 20X پس از آماده سازی می بایست در جایگاه Wash Bufer A دستگاه قرار گیرد.
-  محلول Wash10X  پس از آماده سازی می بایست در جایگاه Wash Bufer B دستگاه قرار گیرد.
- بهتر است این محلول در هنگام نیاز  و به مقدار لازم تهیه شود.
- محلول آماده مصرف به مدت یکماه در دمای 8-2 درجه سانتیگراد پایدار خواهد بود.


20- در هنگام شستشوی دستگاه توجه به چه نکاتی ضروری است؟
پاسخ:

- از خالی بودن چاهک Service Cartridge اطمینان حاصل نمایید.
- کارتریج مورد نظر را در محلی که در نمایشگر مشخص شده قرار دهید.
- در صورت بروز خطا از صفحه نمایشگر عکس گرفته و موضوع را با کارشناس های فنی شرکت در میان بگذارید.


21- آیا در مورد تستهایی که نیاز به رقیق سازی با محلول رقیق کننده نمونه می باشد مانند کیتهای HPG و HPA نیاز به رقیق سازی نمونه بصورت دستی می باشد؟
پاسخ:
خیر، خود دستگاه این عمل را بطور اتوماتیک توسط محلول رقیق کننده ای که در داخل خود کارتریج و در جایگاه مخصوص خود ریخته شده است انجام می دهد.

22- کدام محلول ها می بایست درون یخچال نگهداری شوند؟
پاسخ:
محلولهای غلیظ Washing Buffer, Cleaning Solution, Sanitizing  و کیتهای دستگاه می بایست در دمای یخچال (8-2 درجه سلسیوس) نگهداری شوند. 

23- آیا شستشوی بین ران کاری برای دستگاه ضروری است؟
پاسخ:
بله، می بایست حداقل مراحل Clean  را انجام دهید. اما به منظور جوابدهی بهتر پیشنهاد می شود تا زمان آماده شدن سرم ها برای ران بعدی مرحله Self-Check  انجام شود.

24- آیا تشکیل حباب هنگام ریختن نمونه در چاهک اهمیت دارد؟
پاسخ:
بله، هنگام ریختن نمونه از عدم وجود حباب در سطح نمونه اطمینان حاصل کنید.

25- آیا وجود قطره بر روی سطح کارتریج اهمیت دارد؟
پاسخ:
بله، وجود قطره می تواند باعث اختلال در خوانش تست شود. برای از بین بردن قطره میتوانید به آرامی کارتریج را سر و ته کنید تا قطره به محلول کف چاهک برگردد.

26- درصورتیکه OD کالیبرتور خارج از محدوده بود چه باید کرد؟
پاسخ:
می بایست مجددأ روند کالیبراسیون را با دقت انجام دهید. از عدم تشکیل حباب بر سطح کالیبراتور یا کارتریج اطمینان حاصل کنید. درصورتیکه از یک کالیبراتور جواب صحیح گرفته نشد می توانید از کالیبراتور کیت دیگر با همان لات نامبر استفاده کنید و مراتب را جهت پیگیری با بخش Application شرکت درمیان بگذارید.

27- درصورتیکه OD یا غلظت کنترل خارج از محدوده بود چه باید کرد؟
پاسخ:
ابتدا کنترل را مجددا تکرار کنید. درصورتیکه جواب مورد انتظار نبود از کنترل کیت دیگر با همان لات نامبر استفاده کنید و مراتب را جهت پیگیری با بخش Application شرکت درمیان بگذارید.

28- نکات مهم و کاربردی در مورد بارکدهای کیت های دستگاه آپتالایزر چیست؟
پاسخ:

انواع کدهای مورد استفاده در دستگاه آپتالایزر :
- بارکد (Barcode)
- بارکد دوبعدی (QR Code)
بارکد:
بارکد مورد استفاده در دستگاه آپتالایزر جهت شناسایی کارتریج می باشد و توسط بارکد خوان داخلی دستگاه مورد خوانش قرار می گیرد و اطلاعاتی نظیر نام تست، شماره لات، شماره کارتریج، شماره تست، تاریخ تولید و انقضای کارتریج در آن گنجانده شده است.
در صورت عدم شناسایی بارکد کارتریج به علت مخدوش بودن لیبل، دستگاه پیام Unknown Cartridge را می دهدکه جهت برطرف نمودن این مشکل می توان لیبل کارتریج موجود در سرتیفیکیت کیت را با بارکد خوان خارجی اسکن نمود ( از خاموش بودن کلید Caps Lock  بر روی صفحه کلید رایانه دستگاه مطمئن شوید) و در غیر اینصورت بارکد بصورت دستی در جایگاه مربوطه در نرم افزار وارد شود. ( به بزرگ و کوچک بودن حروف مربوط به بارکد دقت شود.)

بارکد دوبعدی:

سه نوع بارکد دوبعدی (QR Code) در دستگاه آپتالایزر مورد استفاده قرار می گیرد:
- Test Method
- Calibrator
- Q.C
Test Method:

 در این لیبل اطلاعات کامل روش تست قرار داده شده است.
در صورت عدم وجود روش تست مربوطه در نرم افزار دستگاه شما، پس از اسکن نمودن کارتریج، پیام Unknown test را می دهد که می بایست جهت وارد نمودن روش تست در نرم افزار دستگاه، بوسیله بارکد خوان خارجی، لیبل QR روش تست که بر روی سطح داخلی درب جعبه کیت چسبانده شده است، اسکن شود و در صورت خوانش کامل و موفقیت آمیز آن و فشردن کلید Enter تست بطور خودکار در نرم افزار دستگاه ثبت شده و نام آن به نمایش در می آید.
Calibrator:
در لیبل کالیبراتور اطلاعاتی نظیر منحنی کالیبراسیون، محدوده OD کالیبراتور، نام تست، شماره لات، شماره تست، تاریخ تولید و انقضای کیت گنجانده شده است.
در صورتیکه تست و یا شماره لات تست کارتریج اسکن شده و برای اولین بار بر روی دستگاه ران می شود، دستگاه پیام Missing Calibration  را می دهد و این به این معنی است که برای آن تست بخصوص و یا آن شماره لات هیچ منحنی کالیراسیونی در دستگاه وجود ندارد و برای ورود این منحنی کالیبراسیون به دستگاه شما می بایست در یکی از کارتریج ها در جایگاه نمونه، محلول کالیبراتور ریخته و برای همان شماره جایگاه کارتریج در نرم افزار دستگاه QR Code  کالیبراتور موجود در سرتیفیکیت کیت را بوسیله بارکدخوان خارجی اسکن نمایید ( از خاموش بودن کلید Caps Lock  بر روی صفحه کلید رایانه دستگاه مطمئن شوید) و یا در غیر اینصورت حروف کد بصورت دستی در جایگاه مربوطه در نرم افزار وارد شود. ( به بزرگ و کوچک بودن حروف مربوط به بارکد دقت شود.) با فشردن کلید Enter  کلمه Calibrator در مقابل کارتریج مربوطه بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.
Q.C:

در لیبل Q.C اطلاعاتی نظیر محدوده غلظت کنترل، نام تست، شماره لات، شماره تست، تاریخ تولید و انقضای کیت گنجانیده شده است.
برای هر بار ران تست می بایست کنترل سرم داخلی کیت ران شود، برای انجام این کار شما می بایست در یک کارتریج بجای نمونه محلول کنترل (Q.C) را بریزید و برای همان شماره کارتریج در نرم افزار دستگاه Q.R Code کنترل یا Q.C را که سرتیفیکیت کیت موجود می باشد را با بارکدخوان خارجی اسکن نمایید. ( از خاموش بودن کلید Caps Lock  بر روی صفحه کلید رایانه دستگاه مطمئن شوید) و یا در غیر اینصورت حروف کد بصورت دستی در جایگاه مربوطه در نرم افزار وارد شود. ( به بزرگ و کوچک بودن حروف مربوط به بارکد دقت شود.) با فشردن کلید Enter  کلمه Q.C در مقابل کارتریج مربوطه بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

29- به چه نکاتی قبل از ران تست توسط دستگاه باید توجه نمود؟
پاسخ: 

- از کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی می توان استفاده نمود.
- محتویات کیت تنها برای مصرف در همان کیت طراحی شده است.
- در ارتباط با مواد موجود در کیت هایی که منشاء انسانی دارند مانند HBsAg  و آنتی بادی های ضد HIV-1, HIV-2, HCV، رونوشتبا وجود گرفتن نتایج منفی بوسیله روشهای مورد تایید FDA،  لازم است تا هنگام کار، با این محصولات همانند یک نمونه عفونی برخورد شود.
- کلیه هشدارهای معمول آزمایشگاه، در هنگام کار با محلول ها می بایست رعایت گردد.
- در صورت نیاز به راهنمایی های ایمنی در خصوص هر یک از مواد (MSDS)  می توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید.